โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย

Last updated: 2016-07-07  |  14058 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย

  โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สังกัดสภากาชาดไทย ตั้งอยู่ที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นโรงพยาบาลที่ สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า พระบรมราชเทวีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่  5  พระราชทานกำเนิดขึ้น เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2445 ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสหัวเมืองชายทะเลได้แวะเยี่ยมสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าจึงพระราชทานนามโรงพยาบาลนี้ว่า “โรงพยาบาลสมเด็จ ณ ศรีราชา”เป็นสิริมงคลนับแต่นั้นมา
  สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อโรงพยาบาลอย่างล้นพ้น ทรงมีพระเมตตา และทรงห่วงใยในคนไข้ ทรงบริจาคทรัพย์ส่วนพระองค์ ซื้อที่ดิน พระราชทานพระราชทรัพย์บำรุง ปรับปรุงโรงพยาบาลตลอดพระชนมชีพ นอกจากนี้ยังทรงริเริ่มงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โดยใช้เกวียนเป็นพาหนะบรรทุกแพทย์ และยารักษาโรค เข้าไปรักษาผู้ป่วย ชาวบ้านในอำเภอศรีราชาและใกล้เคียง
  ปัจจุบันโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เป็นโรงพยาบาลขนาด  500  เตียง ได้มีวิวัฒนาการ พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงหลักเมตตาธรรมที่ให้ความช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยผู้ประสบภัยพิบัติ ผู้ตกทุกข์ ตามปรัชญาสภากาชาดไทยมาโดยตลอด  ในขณะเดียวกันโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลในภาคตะวันออก ให้บริการด้านสุขภาพสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขโดยมีการประสานงานกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี โรงพยาบาลชุมชนต่างๆ อย่างใกล้ชิด ให้ความร่วมมือในการบริการผู้ป่วยสิทธิต่างๆ เช่น ผู้ป่วยโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ข้าราชการ ผู้ป่วยประกันสังคม อีกทั้งยังให้การสงเคราะห์ผู้ป่วยที่มีรายได้น้อย โรงพยาบาลได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพโรงพยาบาล HA (Hospital Accreditation) จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล เป็นสถานพยาบาลในดวงใจ 7 ปีซ้อน และเป็นสถานพยาบาลระดับสูงดีเด่นในการรับส่งต่อผู้ประกันตนลำดับ 1ของประเทศในปี 2555 จากสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน รวมทั้งโรงพยาบาลยังเป็นศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาในการผลิตแพทย์ นับว่าเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาโรงพยาบาลสู่ความเป็นสถาบันทางวิชาการทางการแพทย์ ซึ่งคณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ทุกคน มีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานให้เต็มที่ในการพัฒนาระบบบริหารงานโรงพยาบาลให้มีความก้าวหน้า มีประสิทธิภาพต่อผู้ป่วยและเพื่อสืบทอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า                 

ข้อมูล

สถารที่ตั้ง : 290 ถนนเจิมจอมพล อำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
GPS : 13.1701023,100.9102339
เวลาเปิด : เปิดตลอดเวลา
โทรศัพท์ : 0-38320-200
โทรสาร : 0-3831-1008

Powered by MakeWebEasy.com